Zdeněk Prášilík > Technická on-page SEO analýza

Technická on-page SEO analýza

Obsah Technické SEO analýzy

Výstupem Technické SEO analýzy je 15-30 stran s hodnocením současného stavu a doporučením pro níže popsané oblasti. Čím je na tom stránka hůře, tím více si zaslouží péče a tím rozsáhlejší je výstup analýzy. Audit lze po dohodě rozšířit o konkrétní oblasti, na míru akutnímu problému.

Ke každé analýze náleží hodina konzultace k výstupu.

Termín dodání běžně do 10 pracovních dní od objednání.

Shrnutí s prioritizací a doporučením dalšího postupu. Maximálně na jednu stránku v úvodu analýzy.

Proč analýzu děláme, jaký je výchozí stav a účel technické SEO analýzy.

Včetně kontroly registrace domény.

O kterých stránkách webu vyhledávače nevědí a nemohou je zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Kontrola správnosti nastavení robots.txt, vstupní brány pro roboty vyhledávačů.

Kontrola správnosti nastavení a obsahu aktuální mapy stránek. Středobod všech prvků stránky z pohledu dostupnosti pro vyhledávání.

Kontrola správnosti nastavení indexace na úrovni jednotlivých stránek.

Věnuji se stránkám s nesrovnalostmi ve vracených stavových kódech. Na úrovni stránek, a tvarů jejich URL.

Tvary a taxonomie URL adres.

Správně nastavená chybová stránka umí hodně pomoci uživatelům i vývojářům. Podívám se, jestli to umí i ta vaše.

Zabraňte znečištění statistik v měření. Vyvarujte se vzniku obsahových duplicit. Pomůže správně nastavená kanonizace.

Projdu klíčové technicko-obsahové prvky vašich stránek. Vytvořím přehlednou statistiku k současnému stavu, identififkuji konkrétní stránky a doporučím konkrétní úpravy.

Titulek je jeden z nejdůležitějších obsahových prvků webu. Na co si dát pozor. Které titulky na webu jsou špatné? Převedu do statistiky, navrhnu konkrétní úpravy.

Další veledůležitý technický obsah, jelikož se zobrazuje jako text výsledku vyhledávání. Jde tak s Titulkem o klíčový prvek v soutěži o návštěnvost z vyhledávání. Kde konkrétně odstranit chyby, jak je vylepšit? Dozvíte se v analýze.

I text na stránce má svá pravidla. Dodržení správné struktury pomáhá uživateli i lepšímu pochopení důležitosti vyhledávači. Kontrola a doporučení pro důležité stránky webu. 

Co jsou alt texty, kde přesně chybí, proč je správné je použít a jak.

Za duplicitu vyhledávač „seká ruce“. Prověřím, jestli vás náhodou někdo nekopíruje, nebo se váš textař omylem neinspiroval jinde tak, že by tím systematicky ohrozil pozici stránky ve vyhledávání.

Podívám se, co si myslí vyhledávače o použitelnosti vašich stránek na mobilních zařízeních. Zda je obsah dobře čitelný, dobře se ovládá i tlustými prsty a nepřečnívá ven z responzivního layoutu.

Nejrozsáhlejší sekce technické SEO analýzy. Rychlost webu na mobilních zařízeních je veledůležitý faktor a ovlivňuje od roku 2018 řazení ve vyhledávání i na desktopech. Identifikuji a rozeberu řadu faktorů, které zpomalují váš web. Včetně skupiny faktorů Web Core Vitals. Navrhnu možné způsoby řešení.

Strukturovaná data jsou často opomíjenou rozdílovou aktivitou. Pomohou robotům porozumět obsahu, umožní rozšiřování výsledků ve vyhledávání. Třeba o hvězdičky hodnocení

Rozšíření užitečné pro maximalizaci efektu ze sdílení stránky na sociálních sítích.  Zkontroluji jeho využití, na příkladu doporučím vylepšení.

Interní odkaz, taky odkaz. Často kritická disciplína. Opravte chyby, využijte potenciál interního prolinkování na plno.

Kontrola sprvně nastaveného provázání obsahu v různých jazykových mutacích. Element hreflang.

Zpřístupním vám data do jaké míry váš současný web plní standardy W3C (The World Wide Web Consortium).

IPv4 dojdou. Naštěstí je tu nový standard, jež má vyšší podporu pro vysokorychlostní sítě a jen tak se nevyčerpá. Prověřím, zada máte aktivován záznam IPV6 typu AAAA.

Nemůžete se najít? Napište mi.

Vaše osobní údaje (jméno, emailová adresa, případně telefon) jsou v bezpečí. Budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tímto zpracováním pro další komunikaci k zaslané poptávce, či dotazu, po dobu max. 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Více informací o nakládání s osobními údaji.